Janne Vejlgaard Pedersen - IPR-koordinator

Janne Vejlgaard Pedersen
IPR-koordinator
Cand.ling.merc. i engelsk
BA i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk
Tolk og translatør