Pernille Johnsen - IPR-koordinator

Pernille Johnsen
IPR-koordinator
Cand.soc. i development and international relations
BA i spansk og internationale studier