Freja Bertelsen

Freja Bertelsen
Patentkonsulent
Ph.D. i neuroscience, M.Sc. (biomedicinsk teknik)

Mobil: 21200946
Direkte: 87308946
E-mail: fcb@patrade.dk

Tekniske kompetencer

  • Medicinsk udstyr
  • Sundhedsteknologi
  • Anvendt bioteknologi (Udstyr og fremgangsmåder)
  • Billedanalyse af især medicinske billeder
  • Neuroscience

Andre kompetencer

  • Nyhedsundersøgelser
  • Teknologiscreeninger
  • Udarbejdelse af patentansøgninger
  • Overvågninger

Freja har en Ph.d. fra Aarhus Universitet i neuroscience med særlig fokus på foster hjernens udvikling og anvendelse af dertilhørende relevant medicinsk udstyr, især hjernescannere (MEG, MR, PET, mikroPET). I løbet af sin tid som forsker har Freja udgivet flere videnskabelige peer-reviewed-artikler.

Freja har en kandidatgrad i biomedicinsk teknik fra Aarhus Universitet og er specialiseret i, hvordan den tekniske verden kan assistere den medicinske sektor. Hun har bl.a. taget udvalgte kurser indenfor biofysik, biomekanik, neuroscience, anatomi og fysiologi.

I begyndelsen af 2017 begyndte Freja at arbejde med immaterielle rettigheder og har siden oparbejdet erfaring med udarbejdelse af patentansøgninger, nyhedsundersøgelser, teknologiscreeninger og overvågninger.