Jens Tellefsen

Jens Tellefsen
Partner
European Patent Attorney
Akademiingeniør (bygge)

Mobil: 28958551
Direkte: 87308961
E-mail: je@patrade.dk

Tekniske kompetencer

  • Materialeteknologi
  • Miljø
  • Medico
  • Byggematerialer og tekniske installationer

Andre kompetencer

  • Udarbejdelse af patentansøgninger
  • Rådgivning om patenteringsstrategier
  • IP management
  • Løsning af juridiske problemstillinger
  • Retshåndhævelse på tværs af landegrænser

Jens Tellefsen er oprindeligt uddannet bygningsingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Jens har gennemgået den europæiske patentuddannelse og bestået eksamen som European Patent Attorney.

Teknisk- og praktisk erfaring

Jens har efter endt uddannelse arbejdet som bygningsingeniør hos Unicon A/S og efterfølgende som projektleder hos Pihl & Søn A/S, hvor han arbejdede på projekter i både Island og på Færøerne. Jens har endvidere arbejdet som konsulent hos AEC A/S.

Patenterfaring

Jens har arbejdet 10 år hos den Europæiske Patent Organisation (EPO), hvor han arbejdede som sagsbehandler. Jens har stor erfaring med patenter, herunder bl.a. udarbejdelse af patentansøgninger, sagsbehandling af patentansøgninger indenfor forskellige tekniske områder, rådgivning om patenteringsstrategier, IP management, juridiske problemstillinger og retshåndhævelse på tværs af landegrænser.