Sanne Bager

Sanne Løfqvist Bager
Patentkonsulent
B.Sc.E.E.

Mobil:  28409424
Direkte: 89795013
E-mail: slb@patrade.dk

 

Tekniske kompetencer:

  • Analog og Digital elektronik
  • Elektroniske systemer
  • RADAR
  • Radiokommunikation 
  • Signalbehandling
  • Talegenkendelse og syntese
  • Lys / Lyd
  • LED teknologi
  • Software

 

Sanne er uddannet som elektronikmekaniker i flyvevåbnet og efterfølgende som svagstrømsingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i signalbehandling.

 

Teknisk og praktisk erfaring:

Sanne har arbejdet som elektronikmekaniker i 11 år med fejlfinding og reparation af udstyr inden for RADAR og kommunikationsudstyr, samt brand- og gasanlæg.  Herigennem har Sanne erhvervet sig en stor erfaring inden for bl.a. analog og digital elektronik, signalbehandling og programmering, både teoretisk såvel som i praksis.

Efter endt ingeniøruddannelse har Sanne arbejdet i virksomheder hvor patentarbejde indgik som en del af jobbet. Siden 2003 har Sanne haft egen virksomhed inden for LED-teknologi og elektroniske systemer. Herigennem har Sanne erhvervet sig en bred erfaring inden for iværksætteri, virksomhedsledelse og udvikling i praksis - herunder IPR strategi.