Mennesket bag Aida

Bag mange erhvervseventyr står et menneske, der har både skabertrang og skaber-kraft. Det er ikke alene en iværksætter, men et menneske, der både kan sætte noget i værk og føre det videre til en succes.

Vi prøver at finde ud af, hvad der skal til for at skabe en levedygtig og vital virksomhed? I dette nummer af vores nyhedsbrev har vi talt med 48-årige Peter Maae Jensen, der er mennesket bag aida a/s og virksomhedens adm. direktør.

 1. Hvilke egenskaber har du brugt til at skabe din virksomhed?
  De to egenskaber, jeg har brugt mest, er nok kreativitet og vedholdenhed. Med min kreativitet har jeg stået bag udviklingen af nye produkter og nye forretningskoncepter. Jeg er vild med at skabe noget nyt, og jeg mener det er vigtigt, at gode ideer ikke går tabt. Her kommer vedholdenhed ind i billedet, da jeg ofte har mødt modstand mod mine ideer. Men så kæmper jeg for dem og forsøger at overbevise skeptikerne. Nogle vil måske forveksle vedholdenhed med stædighed, men måske tænker de bare ikke over, at jeg i virkeligheden arbejder efter en langsigtet strategi. Jeg mener, det er vigtigt at have en sådan strategi, hvis man vil forfølge sine ideer.
 2. Hvad er du drevet af?
  Jeg er primært drevet af skabertrang og virkelyst. Fra jeg får en ny ide, går der en udviklingsproces i gang, og jeg kan rigtigt godt lide, at ideen føres frem til en salgssucces. Jeg føler en personlig tilfredsstillelse ved, at jeg udretter noget, som andre får glæde af. Det er sjovt, når et produkt kan sælges i store mængder, fordi mange gerne vil købe det. Og så vil jeg selvfølgelig ikke benægte, at tanken om at tjene penge på en god forretning og en salgssucces også er et drivmiddel.
 3. Hvad har været svært?
  Jeg er 3. generation i virksomheden, hvor jeg har efterfulgt min far. Jeg synes, generationsskiftet har været svært. Jeg har også en bror, der tidligere har været en del af virksomheden. Jeg må sige, at jeg har erfaret, at familierelationer godt kan være en udfordring i forbindelse med et generationsskifte, men en stor styrke, når man er på den anden side af det.
 4. Hvad har været let?
  Min personlige motivation har gjort det let for mig. Efter jeg kom ind i familie- virksomheden, har jeg altid været drevet af lysten til at være selvstændig, og jeg synes, det er en rar tilværelse.
 5. Hvilken (personlig) pris har du betalt?
  Jeg har brugt ekstremt meget tid på mit arbejde - til tider arbejder jeg dobbelt så meget som en almindelig lønmodtager. Det betyder selvfølgeligt, at det har været vanskeligt at have andre hobbies end min virksomhed. Desværre er det også gået ud over familielivet, men det er jo et valg. Jeg har lyst til at arbejde meget, så det er et valg, jeg har taget.
 6. Hvad har det betydet for dig som menneske?
  På grund af stor rejseaktivitet har jeg oplevet meget og fået stor indsigt i mange andre og anderledes kulturer. Jeg har fx rejst en del i Kina gennem mange år og oplevet meget af den fantastiske udvikling, der begyndte i 1979 og førte til verdenshistoriens største løft af mennesker fra fattigdom til middelklasse.. Det har været spændende også at være med til at skabe arbejdspladser i sådanne udviklingslande. Jeg har været involveret i at indføre CSR (Corporate Social Responsibility) på virksomheder i Kina, og hele den indsigt har nok givet mig et lidt bredere perspektiv på livet.
 7. Har du været alene i processen, eller har du haft netværk til at støtte?
  Jeg har i meget begrænset omfang benyttet mig af netværk og har primært arbejdet alene, men tæt sammen med ledergruppen. Men jeg har selvfølgelig haft støtte fra min far, min bestyrelse og alle virksomhedens medarbejdere.
 8. Har du et forbillede, der har haft betydning for din måde at arbejde på?
  Min far og min bestyrelse har også været forbilleder for mig. Min far byggede virksomheden op indtil for ca. 20 år siden, og han har gjort det virkelig godt som en rigtig iværksætter - og med en noget mere autoritær ledelsesstil, som hørte den tid til.
 9. Hvordan ser du fremtiden for virksomheden?
  Tidligere var vores eksportomsætning spredt på for mange forskellige lande og for korte samarbejder med kunderne. I dag har vi langt mere kontinuitet i vores relationer til kunder og en betydelig mere stabil eksportmarkedsudvikling, hvilket tegner godt for fremtiden. Desuden tilfører vi i dag mere i værdikæden end for 10 år siden. Kvalitetsniveauet er hævet, og vi investerer rigtig meget i designudvikling og markedsføring. Derfor har vi meget mere at bygge på fremover.
 10. Hvordan ser du fremtiden for dig selv?
  Jeg overtog en virksomhed, som måske ikke passede mig så godt, som den virksomhed, vi har i dag. Derfor befinder jeg mig rigtigt godt på nuværende tidspunkt, og jeg har bestemt tænkt mig at blive i mange år endnu.