Møderet for EU-patentdomstolen

Vi er stolte af at kunne fortælle, at Patrades adm. direktør og partner Leif Nielsen samt patentkonsulent Birthe B. Olesen netop har bestået eksamen ved CEIPI kurset ”Patent litigation across Europe”. Kurset omfatter otte undervisningsmoduler a to dage ved Universitetet i Strasbourg. Desuden en eksamen med en skriftlig opgave og mundtlig fremlæggelse.

Med eksamensbeviset i hånden kan Leif Nielsen og Birthe B. Olesen føre sager om patentkrænkelse, gyldighed af patenter mv. ved den kommende Unified Patent Court (EU-patentdomstolen) på lige fod med advokater fra hele EU.