Møderet for den fælles patentdomstol

Når den nye fælles europæiske patentdomstol åbner dørene om nogle få måneder, har to konsulenter hos Patrade forberedt sig og gennemført en uddannelse, der giver dem møderet for den nye domstol.

Patrades grundlægger og partner Leif Nielsen samt European Patent Attorney og partner Birthe B. Olesen bestod for nogle måneder siden den udfordrende eksamen ved CEIPI kurset ”Patent litigation across Europe”, og de har dermed fået ret til at bære den endnu ukendte titel-forkortelse DESU (Diplôme d'études supérieures universitaires).

Uddannelsen, der er taget ved Universitetet i Strasbourg, består af en række undervisningsmoduler af hver to dage hen over trekvart år. Dertil kommer en eksamen med en skriftlig opgave og en efterfølgende mundtlig fremlæggelse.

Med eksamensbeviset i hånden kan Leif Nielsen og Birthe B. Olesen nu føre sager om patentkrænkelse, gyldighed af patenter mv. ved den kommende fælles patentdomstol (Unified Patent Court) på lige fod med advokater fra hele EU.

Da den fælles patentdomstol er et fuldstændig ubeskrevet blad, har uddannelsen også sigtet på at give deltagerne viden om retssystemerne i England, Tyskland, Frankrig og Holland, idet den fælles patentdomstol forventes at tage udgangspunkt i retspraksis i de pågældende lande i kombination med retspraksis for den europæiske patentkonvention.

Patentdomstolens første instans bliver placeret i henholdsvis München, Paris og London (indtil briterne forlader EU), mens en fælles appeldomstol kommer til at ligge i Luxembourg. Desuden vil der blive etableret flere regionale og lokale domstole, således at det også bliver muligt at afholde retssager i de øvrige EU-lande.