Når aftaler falder

Når aftaler bliver indgået, håndtryk bliver givet og champagnen bliver drukket, er der smil fra væg til væg. Men når parterne en dag bliver uenige om aftalegrundlaget, er smilet meget ofte afløst af ærgrelser – og ikke mindst af et behov for en advokat.

”Måske burde vi bevare det som en forretningshemmelighed, men vores moral tilskynder os til at fortælle, at langt de fleste opgaver på et advokatkontor kommer til os, fordi aftalegrundlaget mellem to eller flere parter er for upræcist,” fortæller advokat Eva Aaen Skovbo, der er leder af Patrade Legals juridiske afdeling.

Patrade Legal får ofte henvendelser fra virksomheder, der er kommet i klemme, fordi de aftaler, de har indgået med samarbejdspartnere, leverandører eller kunder, viser sig at være formuleret på en måde, så de ikke opfylder det egentlige formål eller ikke tager det fornødne hensyn til virksomhedernes immaterielle rettigheder. I de værste tilfælde er der slet ikke indgået aftaler! Den type sager er som regel både tids- og omkostningskrævende for en virksomhed.

”Forretningsmæssigt har vi da også glæde af at hjælpe med at udrede de uoverensstemmelser, der opstår på grund af et svagt aftalegrundlag. Ofte handler det jo om rettigheder i den type sager, og derfor kræver det viden om - og erfaring med immaterielle rettigheder, hvis man skal udfærdige en sådan aftale,” understreger Eva Aaen Skovbo.

Hun foreslår, at man forsøger at undgå uoverensstemmelserne ved at forebygge den type sager ved kun at sætte sin signatur på den slags aftaler, hvis man er sikker på, at de. giver den retsstilling, man forventer og som de rettigheder, man har, fortjener.

”Jeg vil være så fri at påstå, at det end ikke er nok at gå til en almindelig advokat. Det kræver specialviden at udarbejde aftaler, der bla. regulerer immaterialret – fx licensaftaler, produktudviklingsaftaler, overdragelsesaftaler, samhandelsaftaler samt salgs- og leveringsbetingelser. Og det er der nok mange, der ikke tænker på,” siger Eva Aaen Skovbo.