Når beviserne skal sikres

Digitaluret viser 05.45, da Eva Aaen Skovbo er færdig med sin morgenmad og færdig med for en sidste gang at gennemlæse det patent, som dagen i dag skal handle om. Det er bevissikringsdag. Minutiøst pakker hun sin taske med den nyeste litteratur, retsafgørelser og det relevante lovgrundlag før, hun forsigtigt lukker hoveddøren bag sig.

Eva, der er advokat og partner i Patrade, kører afsted, og på en rasteplads nord for Aarhus tilstøder Patrades adm. direktør og partner, Leif Nielsen. Sammen fortsætter de nordpå ad E45. Der er stille i bilen. Hver især tænker de over den bevissikring, de om nogle timer skal foretage for en kunde. Beviserne vil være helt afgørende for, om kunden får medhold i sin påstand om, at en anden virksomhed har krænket hans rettigheder.

Der er store beløb på spil. Patrades kunde har investeret adskillige millioner i at udvikle ny teknologi til vindmøllebranchen. Og pludselig finder han ved et tilfælde ud af, at en anden virksomhed har kopieret den patenterede opfindelse.

Dagen før bevissikringsdagen har Eva og Leif haft kontakt til Fogedretten, og med tegninger og fotos har de sandsynliggjort, at der er tale om en krænkelse. Kombinationen af Leifs tekniske kunnen og Evas juridiske ditto er en helt unik sagkundskab, når der skal foretages bevissikring. Og indtil nu har de aldrig fået nej fra Fogedretten, hvor de denne dag er indkaldt til et morgenmøde. 

Fogeden lytter til Eva og Leif i en halv times tid, og beslutter sig derefter for, at der er tilstrækkelige beviser til, at de kan kan rykke ud til den virksomhed, der sandsynligvis har krænket Patrades kunde. Fogeden tilkalder en af sine IT-kyndige folk og sammen med Eva og Leif kører de afsted i to biler – på vej til den krænkende virksomhed.

Bilerne parkerer, fogeden går ind som den første og i løbet af få minutter stopper han al aktivitet, der har relation til det krænkende produkt. Fogeden gør virksomhedens ledelse bekendt med, hvad sagen drejer sig om, ligesom fogeden oplyser, at virksomheden har mulighed for at tilkalde sin egen advokat.

Luften står stille. Parterne venter. Efter cirka en time ankommer den tilkaldte advokat, som helt naturligt forsøger at modsætte sig bevissikringen.

En miniudgave af en retssag går i gang. Eva afhører Leif, og deres tætte, daglige samarbejde er klart en fordel. De kender hinanden, de respekterer hinanden, og de er vant til at tale samme sprog. Den tilkaldte advokat, der først har hørt om sagen for en time siden, afhører derefter virksomhedens direktør. Fogeden lytter og beslutter derefter, at hans IT-sagkyndige medarbejder kan gå i gang med at sikre beviser fra virksomhedens IT-system. Eva og Leif beder om udviklingsaftaler, tekniske tegninger, fotos, fakturaer, omsætningstal og en hel række andre dokumenter. Den IT-sagkyndige lytter, taster, tænker – alt imens han sikrer sig de vigtige beviser.

Hen på eftermiddagen er bevissikringsforretningen gennemført. Fogeden, den IT-sagkyndige, Eva og Leif forlader virksomheden og kører retur ad E45 mod syd. De har brugt dagen på at sikre sig en lang række beviser, som Eva og Leif med fordel kan bruge i den retssag, de vil anlægge mod den krænkende virksomhed.