Ny dom kan påvirke Apple-Samsung-konflikt

I dag har EU-Domstolen i Luxembourg afsagt den første dom nogensinde i en EUdesignsag. Den dom er særlig interessant og ventet med spænding, fordi den kan få betydning for de verserende designsager mellem Apple og Samsung.

EU-Domstolen, der er den sidste instans i EU-retssystemet, har i dag erklæret et design fra PepsiCo ugyldigt, fordi et forveksleligt design allerede eksisterede. Det handler om et design på noget promotion-legetøj, som virksomheden Group Promer har registreret for en del år siden.

Afgørelsen er interessant for Apple-Samsung-sagerne, fordi den siger, at det blot er forbrugere med ”en særlig opmærksomhed”, der skal vurdere om produkterne giver det samme helhedsindtryk. Det betyder, at det således ikke er forhandlere med et dybere kendskab til produkterne eller designeksperter, der skal vurdere om produkter ligner hinanden. Hvis forbrugerne opfatter produkterne som ens ud fra et helhedsindtryk, er det nok til, at man har krænket et andet produkt – hvis altså det pågældende produkt er designregistreret.

Desuden siger afgørelsen, at det er nok, at forvekslingen sker ved, at en forbruger ser det ene produkt i én forretning og forveksler det med et andet produkt i en anden forretning.

Eva Aaen Skovbo, der er jurist og afdelingsleder hos Patrade, peger på, at dagens afgørelse kan give Apple en fordel i de kommende designsager mod Samsung, når sagerne skal afgøres ved europæiske domstole.

”Det betyder, at Apple kan vinde sagen ved at overbevise dommerne om, at forbrugerne vil tage fejl af Apples og Samsungs tablet-computere ud fra et helhedsindtryk. Med andre ord: Hvis blot forbrugerne forveksler produkterne, er det lige meget, hvad forhandlere, eksperter og andre mener,” siger Eva Aaen Skovbo, der har undervist i designret ved Aarhus Universitet og ført adskillige designsager som både advokat og designjurist.

Yderligere oplysninger: Afdelingsleder og jurist Eva Aaen Skovbo, mobil 28 59 19 50

ny-dom-kan-paavirke-apple-samsung-konflikt.pdf