Ny persondatalov vedtaget

Folketinget vedtog i sidste uge en ny persondatalov, der skal træde i kraft sammen med den nye databeskyttelsesforordning den 25. maj 2018.

Den nye persondatalov supplerer forordningen og indeholder en række stramninger og præciseringer i forhold til forordningens krav til håndtering af personlysninger.

Den nye persondatalov indeholder blandt andet bestemmelser om, hvilke muligheder en arbejdsgiver har for at behandle følsomme personoplysninger om medarbejdere. Derudover præciserer loven, hvilke muligheder private har for at behandle oplysninger om CPR-numre. Endelig er en af de væsentligste præciseringer i forhold til forordningen, at registreredes anmodning om indsigt i egne oplysninger i visse tilfælde kan afvises med henvisning til, at det vil stride mod private interesser.

Du kan læse den nye persondatalov på dette link.

Vil du gerne vide mere om, hvad loven betyder for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte vores persondataspecialist, Mikkel Kleis.