Nyt fra EU-Kommissionen om Brexit

Storbritannien udtræder af EU den 30. marts 2019, men den endelige udtrædelsesaftale er endnu ikke indgået. EU-Kommissionen har nu udsendt en meddelelse, hvorefter det oplyses, at eksisterende EU-varemærker og EU-designs ikke vil have gyldighed i Storbritannien efter denne dato, men naturligvis stadig være gyldige i de 27 medlemslande. Tilsvarende gælder indleverede, men ikke behandlede, ansøgninger, der ligger før den 30. marts 2019. Udtrædelsesaftalen kan få et ændret indhold, således at Storbritannien vil anerkende EU-mærker som gyldige, men dette er usikkert.

Aftalen kan have forskellige konsekvenser og kræver af den grund en meget individuel rådgivning. Hos Patrade opfordrer vi derfor alle med særinteresser i Storbritannien til at kontakte vores juridiske afdeling for en drøftelse og mere konkret rådgivning.

Se kontaktoplysninger herunder.

Eva Aaen Skovbo
Partner, advokat (H)
Ph.D. i ophavsret
European Trade Mark & Design Attorney

Mobil: 28591950
Direkte: 87308970
E-mail: eas@patrade.dk

Charlotte Rask Boddum
Partner
Varemærkejurist
European Trade Mark & Design Attorney
LL.M in European Intellectual Property Law

Mobil: 28958550
Direkte: 98795006
E-mail: crb@patrade.dk