Nyt vedr. Brexit og rettigheder for EU-varemærker og -design

Efter en periode med usikkerhed om forvaltningen af EU-varemærkeregistreringer og -designregistreringer i forbindelse med Brexit ser det nu ud til, at rettighedsindehaverne kan ånde lettet op, efter at myndigheden i UK i forrige uge meddelte, at de har til hensigt at omdanne alle registreringer af EU-varemærker og -design til nationale UK-rettigheder, der vil blive tildelt tilsvarende vilkår som for EU-rettigheden (artikel).

Endvidere vil rettighedsindehavere bibeholde tilsvarende rettigheder i forhold til uregistrerede design, der er etableret før overgangsperiodens udløb, der forventes at vare til 2020. Tilsvarende vil alle verserende ansøgninger af EU-varemærker og -design på tidspunktet for udløb af overgangsperioden (2020) blive tildelt en 6 måneders frist til konvertering til UK-national rettighed med mulighed for påberåbelse af prioritet, så den nye UK-ansøgning vil blive tildelt samme indleveringsdato som for den igangværende EU-ansøgning.

Udmeldelsen er ikke en fælles erklæring med EU-kommissionen, men den er stadig baseret på den fælles tilbagetrækningsaftale, der blev offentliggjort af EU-kommissionen i marts i år.

Patrade anbefaler således fortsat, at det ikke er nødvendigt at ansøge nationale rettigheder i UK tilsvarende varemærke- og designregistreringer i EU for nuværende. Vi holder vores kunder løbende opdateret om emnet og står til rådighed, såfremt der er behov for yderligere rådgivning.