Øjet afgør beskyttelsen af varemærker

Dét, der beskyttes, er dét, øjet ser. Således kan man kortfattet beskrive en praksisændring i EU, når det gælder beskyttelse af varemærker. Derfor vil mange virksomheder nu gøre klogt i at registrere deres varemærker i farver, hvis varemærkerne kun er registeret i sort/hvid.

Hidtil har det været sådan, at varemærker, der var registreret i sort/hvid blev anset for identisk med et tilsvarende varemærke i farver. Derfor blev varemærkeindehavere ofte rådgivet til at indlevere deres varemærker i sort/hvid eller grå med det argument, at de så kunne opnå bred beskyttelse.

Men nu har The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) og en lang række nationale kontorer ændret praksis, således at beskyttelsen nu bygger på et nyt princip: Dét, der beskyttes, er dét, øjet ser. Dermed vil sort/hvide varemærker ikke altid nyde beskyttelse imod et tilsvarende varemærke i farve.

”Har man som varemærkeindehaver registreret et sort/hvidt varemærke, kan man risikere, at et identisk varemærke i farve bliver tilladt på markedet, med mindre at farveforskellene vurderes som ubetydelige,” fastslår advokat og partner Eva Aaen Skovbo, der er leder af Patrades varemærkeafdeling.

Hun påpeger, at praksis dermed bevæger sig væk fra, at sort/hvide registreringer beskytter alle farvekombinationer, og nye varemærker i farver vil kunne opnå registrering, selvom identiske varemærker i sort/hvid allerede eksisterer.

”Fremadrettet råder vi vores kunder til at indlevere varemærker i både sort/hvid og farve, ligesom vi foreslår, at man genregistrerer sit varemærke i farver, hvis det er indleveret i sort/hvid og kun bruges i farver. Gør man ikke det, kan man ikke være sikker på at kunne håndhæve registreringen i alle EU-lande,” siger Eva Aaen Skovbo.

Hun understreger, at der ikke er taget stilling til den omvendte situation – altså om en farveversion af et varemærke automatisk vil blive betragtet som identisk med et tilsvarende varemærke i sort/hvid.

Desuden gør hun opmærksom på, at Danmark opretholder den hidtidige praksis, så ændringen gælder alene for EU-varemærker og visse nationale varemærker. I EU deltager Danmark, Norge, Sverige, Frankrig, Italien og Finland ikke i praksisændringen. Det betyder, at varemærker beskyttes forskelligt i de forskellige EU-lande, hvilket kan være problematisk for håndhævelsen.

Patrade kontakter proaktivt de kunder, der har behov for at genindlevere deres varemærker.