Onlinebutikker overtræder loven

Forbrugere, der handler online, er langt fra sikret den fortrydelsesret, som de har krav på.

Advokatvirksomheden Patrade Legal har gennemgået 100 danske onlinebutikker, og gennemgangen viser, at de 89 af onlinebutikkerne ikke lever op til de oplysningskrav, der har været gældende siden 13. juni 2014, da den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft.

De vigtigste ændringer i loven handler om forbrugernes fortrydelsesret og håndteringen af returvarer. Fx har forbrugeren krav på 14 dages fortrydelsesret – også selv om varen er taget i brug. Der er tale om EU-regler, som er implementeret i de enkelte medlemslande.

”Forbrugerne har krav på, at alle oplysninger om fortrydelsesret og håndtering af returvarer fremgår af virksomhedernes hjemmesider, hvilket vi har konstateret altså ikke er tilfældet. 89 pct. af de virksomheder, vi har undersøgt, overholder ikke loven. Nogle af dem har slet ikke ændret på deres betingelser for at imødekomme de nye krav i loven, mens andre tilsyneladende ikke har forstået lovens indhold korrekt eller måske bevidst har undladt at oplyse om alle forbrugernes rettigheder,” fortæller Mikkel Kleis, der er advokat og partner i Patrade Legal.

Han medgiver, at en undersøgelse af 100 onlinebutikker ikke nødvendigvis giver et samlet billede af, hvordan alle landets onlinebutikker håndterer de nye regler, men undersøgelsen indikerer, at der et problem.

Ifølge Mikkel Kleis vil Forbrugerombudsmanden eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på et tidspunkt være nødt til at tage stilling til, hvad der skal ske med alle de virksomheder, der ikke lever op til kravene. Manglende overholdelse af kravene kan ifølge forbrugeraftaleloven straffes med bøde, ligesom afgørelserne kan blive offentliggjort på myndighedernes hjemmesider.

Onlinebutikkernes manglende overholdelse af oplysningspligten betyder bl.a., at forbrugernes fortrydelsesret forlænges fra 14 dage til 12 måneder, og at virksomhederne ikke kan kræve kompensation for værdiforringelse af returnerede varer. Men problemet er sandsynligvis, at kun de færreste forbrugere er klar over det.