Påstand om ”billigst” kræver dokumentation

Markedsføringsloven har sagt det længe, og for nylig har Forbrugerombudsmanden gentaget det: Virksomheder må ikke bruge udtryk som ”billigst” eller ”laveste pris” uden at have dokumentation for, at det er korrekt.

Forbrugerombudsmanden har behandlet en række sager om vildledende markedsføring i energibranchen. Tre energiselskaber havde markedsført sig med påstande som ”Danmarks billigste Elselskab”, ”Billigst på el-pristavlen” og ”Vælger du Markedspris, får du markedets laveste pris”. Men ingen af selskaberne kunne dokumentere deres påstande.

Forbrugerombudsmanden har på den baggrund meddelt, at de skal overholde Markedsføringsloven, som i § 3 siger, at rigtigheden af billighedsudsagn skal kunne dokumenteres.

Advokat og partner Eva Aaen Skovbo fra Patrade understreger, at Forbrugerombudsmandens afgørelser i sagerne om energiselskaberne kan ske at skabe tilsvarende sager i andre brancher.

”Det er ikke umuligt, at de netop behandlede sager kan skærpe opmærksomheden på påstande om laveste eller billigste priser i andre brancher også. Nu er det fastslået, at det ikke er gangbar markedsføring, og at virksomhederne har pligt til at rette ind efter Markedsføringsloven,” siger Eva Aaen Skovbo, der tilføjer, at det i øvrigt kan være både ganske vanskeligt og tidskrævende at dokumentere, at man er billigst på markedet.

Hun vil gerne advare virksomheder i andre brancher om at bruge tilsvarende påstande, og han mener, at der i flere brancher kan være god grund til at kigge sine pris-budskaber igennem.

I den forbindelse bør virksomhederne være opmærksomme på, at Markedsføringslovens § 3 ikke alene handler om pris-budskaber. Loven gør det i det hele taget ulovligt at bruge vildledende eller urigtige angivelser, ligesom det heller ikke er acceptabelt at udelade væsentlige informationer, der kan ændre forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd på markedet.