Pas på med #varemærkekrænkelse

Hashtags bruges på flere og flere sociale platforme – også af virksomheder. Med hashtags kan virksomhederne fremme deres produkter under foregivelse af, at der er tale om sociale, private delinger mellem ligesindede.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når man som virksomhed er drevet af et ønske om at sælge sine produkter, så gælder markedsføringsloven, hvilket altså også er tilfældet i forhold til hashtags.  

Men skjult reklame er ifølge markedsføringsloven ikke tilladt, og virksomhederne skal derfor være bevidste om at gøre forbrugerne opmærksomme på, at der er tale om reklame, når de opfordres til at bruge hashtags ved omtale af virksomhedens produkter eller tjenesteydelser.

Benytter virksomhederne sig af hashtag-baserede konkurrencer på sociale medier, er det ekstra vigtigt, da forbrugerne netop har paraderne nede på de sociale medier. Gør derfor opmærksom på, at der er tale om reklame, herunder på hvis vegne markedsføringen foretages. Vær desuden sikker på, at det fremgår klart, at der er tale om en kommerciel virksomhed, når nye profiler oprettes på de sociale medier.

Andres varemærker kan ikke frit anvendes af virksomheder i hashtags – heller ikke selvom de omskrives en smule.  Det er i strid med varemærkelovgivningen. Virksomheder må heller ikke anvende hashtags med andres varemærker og i forbindelse hermed anvende miskrediterende udtryk – eventuelt i form af nedvurderende hashtags.

Privat brug af andres hashtags udgør derimod ikke nogen krænkelse, og private må derfor gerne komme med mishagsytringer i hashtags som fx #Ihatecompany.