Patentkursus på Aarhus Universitet

Det er nødvendigt at vide noget om patenter for at kunne se og udnytte mulighederne for at udtage patent på nye teknologier og processer.
Det er baggrunden for, at Østjysk Innovation i samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og patent- og varemærkevirksomheden Patrade A/S i efteråret udbyder et patentkursus for ansatte i private virksomheder og for kandidat- og ph.d.-studerende samt forskere.
"Viden om patentforhold bliver stadig vigtigere for forskere og for medarbejdere i virksomhedernes udviklingsafdelinger. Patenter er for længst blevet et helt centralt element i forretningsgrundlaget hos tekniske og forskningsbaserede virksomheder," siger Lars Stigel, der er direktør for Østjysk Innovation.
Han peger desuden på, at der i de brancher, som beskæftiger sig med patenter - fx patentbureauer, Patent- og Varemærkestyrelsen samt de store virksomheders patentafdelinger - er stor efterspørgsel på fagligt dygtige universitetskandidater med viden om patentlovgivningen.
Patentkurset udbydes som enkeltfag i efteråret 2011 med første undervisningsgang onsdag d. 24. august kl. 15.15 -18.00 - og herefter hver onsdag - i alt 13 undervisningsgange.
Patrades konsulenter med patentkonsulent og partner Henrik Pedersen i spidsen står for den overvejende del af undervisningen. Desuden bidrager flere patentansvarlige erhvervsfolk med deres erfaringer med patentarbejdet.
"Deltagerne på patentkurset vil få viden om de grundlæggende begreber indenfor patentering. Undervejs vil de få mulighed for at vurdere konkrete opfindelsers patenterbarhed, ligesom de hver især vil udarbejde en mindre patentansøgning og få indsigt i strategier på patentområdet," fortæller Henrik Pedersen.
Yderligere oplysninger: Direktør Lars Stigel, Østjysk Innovation, mobil 26723300 eller patentkonsulent og partner Henrik Pedersen, Patrade A/S, mobil 26168672.
www.oei.dk/patentkursus.asp

Patentkursus2011.pdf