Patentlov begrænser innovation og vækst

Lovgivningen skaber vidt forskellige økonomiske vilkår for forskellige innovative faggrupper. Den internationale patentlovgivning, der er opstået i relation til industrialiseringen, er utidssvarende og begrænser både vækst og den innovation, som mange virksomheder i den moderne verden er afhængig af.

En arkitekt, der skaber en stol, nyder beskyttelse via ophavsretsloven. Ingen må kopiere stolen i hele arkitektens levetid og i op til 70 år efter arkitektens død. Stolen er beskyttet alene i kraft af ophavsrettens eksistens, og arkitekten skal således intet fortage sig og intet betale for at opnå beskyttelse i alle disse år.

En ingeniør udvikler en kontorstol med en særlig konstruktion. Hvis ingeniøren vil undgå kopiering skal han søge om at få kontorstolen patenteret. Han skal betale en patentvirksomhed for at udarbejde en patentansøgning, og desuden skal han betale en række gebyrer alt afhængigt af, i hvor mange lande han ønsker at beskytte sin opfindelse. Hvis han får patentet udstedt varer det maksimalt i 20 år og undervejs er det forbundet med omkostninger at vedligeholde det.

”Spørgsmålet er, hvorvidt det er retfærdigt og tiltænkt, at arkitekten med sin nyskabelse opnår gratis beskyttelse i adskillige årtier, mens ingeniørens opfindelse kun kan beskyttes kortvarigt og desuden er relativt omkostningskrævende,” siger Leif Nielsen, der er adm. direktør i Patrade A/S. Nogle vil måske undre sig over, at netop en indehaver af en patentvirksomhed mener, at patentlovgivningen i for høj grad belaster virksomhederne økonomisk.

”Det gør jeg, fordi vi ofte oplever, at lovgivningen begrænser den innovation, der kan skabe flere vækstiværksættere. Aktuelt har vi et eksempel på en opfinder, der ikke har likviditet til at forny sit patent på et miljørigtigt produkt. Opfindelsen, der kan spare unødvendig opvarmning af store mængder varmt vand, bliver desuden krænket af en anden virksomhed, hvilket viser, at ideen er bæredygtig. Men opfinderen har ikke midler til at sikre, at han selv høster udbyttet af sin innovation, og det er demotiverende for fremtidig innovation,” fastslår Leif Nielsen, der opfordrer til, at man internationalt nytænker patentreglerne, fordi verden ser anderledes ud i dag, end da patentlovgivningen voksede op under industrialiseringen.

Han ser flere muligheder for at lempe patentsystemet, og én af dem kunne være et system med et uregistreret patent med en meget kort beskyttelse, hvor man selv laver en online anmeldelse.

Yderligere oplysninger: Adm. Leif Nielsen, Patrade A/S, mobil 28 95 85 55.

patentlov-begraenser-innovation-og-vaekst.pdf