Stud.jur. til Aalborg

Til vores kontor i Aalborg søger vi en stud.jur. eller en stud. cand. merc. jur., der har lyst til at arbejde med immaterialret, herunder overvågninger af varemærker, søgning af retspraksis, udfærdigelse af nyhedsbreve og notater.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave bliver af varemærkeretlig karakter og skal løses i samarbejde med kontorets andre studerende. Du vil derudover skulle løse forefaldende administrative og juridiske opgaver for kontorets jurister.

Studierelevans

Få erfaring med opgaver af IP retlig karakter.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har gennemført bacheloruddannelsen og er i gang med kandidatuddannelsen. Det vil være en fordel, hvis du er i starten af kandidatuddannelsen og hvis du har eller har haft et eller flere immaterielretlige fag. Vi forventer naturligvis, at du har en interesse for immaterialret og er god til at arbejde selvstændigt.

Arbejdstid

Din arbejdstid vil som udgangspunkt være 10 – 12 timer ugentlig.

Skriftlig ansøgning (indkomne ansøgninger behandles løbende) mærkes ”Stud.jur. Aalborg” vedlagt eksamenspapirer, CV og eventuelt referencer senest den fredag den 10. december 2017 per e-mail til Partner. LL.M Nick Lissner – nli@patrade.dk. Eventuelle spørgsmål til stillingens indhold kan ligeledes sendes hertil.

Om Patrade

Patrade er en international patent- og advokatvirksomhed, som siden 1995 har rådgivet en stadig voksende kundekreds om immaterielle rettigheder. Cirka 60 kompetente medarbejdere tæller blandt andre en række juridiske og tekniske rådgivere, der er autoriserede europæiske patent- og varemærkekonsulenter. Vi har hovedkontor i Aarhus og filialkontorer i Aalborg, Kolding og København.