Patrade Legal – ny advokatvirksomhed

Trods finanskrise og generel nedgang i branchen, har Patrade klaret sig godt i de seneste år. Så godt, at der nu er grundlag for at etablere advokatvirksomheden, Patrade Legal ApS.
Fremover er det således muligt for Patrade og Patrade Legal at servicere kunden lige fra etablering af rettigheder som fx patenter og varemærkeregistrering til eventuelle krænkelsessager og senere domsafsigelse. ”Det vil helt klart være en fordel for vores kunder, at de nu kan nøjes med én

rådgiver, lige fra vi beskytter deres immaterielle rettigheder til der evt. sker en krænkelse, og hele vejen til der er afsagt en endelig dom i krænkelsessagen. Vi har i forvejen fuld indsigt i deres sager, og derfor vil det spare både tid og omkostninger, at vi kan forfølge sagerne helt til domsafsigelse,” siger adm. direktør Leif Nielsen fra Patrade.
Advokat Eva Aaen Skovbo er ejer af Patrade Legal ApS, mens Patrade fortsat er ejet af en partnerkreds på fem personer. Loven foreskriver, at kun advokater kan eje advokatvirksomheder.

Eva Aaen Skovbo ser allerede tegn på et stigende antal krænkelsessager, hvorfor hun mener, der er et godt grundlag for at etablere advokatvirksomheden. Men det helt store forretningsmæssige potentiale kan blive vedtagelsen af et fælles
EU-patent.
”Når EU-patentet er en realitet, vil der blive udstedt langt flere patenter i EU. Bare i Danmark kan der ske en syvdobling, og det vil alt andet lige føre til et stigende antal krænkelsessager, fordi det bliver vanskeligere at navigere uden om de mange rettigheder,” fastslår Eva Aaen Skovbo.
Yderligere oplysninger: Afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, mobil 28 59 19 50

FAKTA

Advokatvirksomheden Patrade Legal ApS er ejet af advokat Eva Aaen Skovbo, der gennem de seneste fem år har været ansat hos Patrade. Det er hun fortsat, idet hun ved siden af advokatvirksomheden er leder af Patrades varemærkeafdeling. Eva Aaen Skovbo har tidligere været advokat i 10 år. Hun er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har desuden en ph.d. i ophavsret, ligesom hun er European Trade Mark & Design Attorney. Ved siden af sit daglige virke er hun specialistforfatter til Markedsføringsloven i Karnovs Lovsamling.

patrade-legal-presse.pdf