Patrade søger stud.jur. eller stud.merc.jur.

Til vores kontor i Aalborg søger vi en stud.jur. eller en stud.merc.jur., der har lyst til at arbejde med immaterielle rettigheder på et stærkt specialiseret kontor i rivende udvikling.

Arbejdsopgaver

Din primære arbejdsopgave bliver at supportere kontorets jurister i forbindelse med global overvågning af vores klienters varemærker. Du skal i arbejdet bistå undersøgelsen og vurderingen af varemærkeansøgninger og sammenholde disse med vores klienters rettigheder samt interesser ved brug af vores eksisterende værktøjer, som du vil blive oplært i.

Du vil indgå i et nært samarbejde med den klientansvarlige jurist og på sigt få medansvar for den personlige rådgivning af vores klienter og korrespondancen med vores internationale netværk af varemærkejurister ved anlæggelse af sager i udlandet.

Derudover indebærer arbejdet en række blandede forefaldende opgaver af både administrativ og juridisk karakter.

Dine kompetencer

Vi forventer, at du har gennemført bacheloruddannelsen i enten jura eller erhvervsjura og er i gang med kandidatuddannelsen i enten jura eller erhvervsjura. Vi forventer derudover, at du har en interesse for immaterialret. Det anses som et stort plus, hvis du allerede har modtaget undervisning i immaterielret, men dette er ikke en nødvendig forudsætning for den rette ansøger. Da arbejdet i høj grad foregår på engelsk, er det nødvendigt med gode kundskaber i skriftlig engelsk. Det er derudover nødvendigt, at du har fornuftige IT-færdigheder, og at du er god til at strukturere dit undersøgelsesarbejde.  

Arbejdstid

Din arbejdstid vil forventeligt som udgangspunkt være 8-12 timer ugentligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Nick Lissner (nli@patrade.dk) per e-mail. Skriftlig ansøgning markeres ”Stud.jur. Aalborg” vedlagt eksamenspapirer, CV og eventuelle referencer senest den 1. juli per e-mail til nli@patrade.dk. Indkomne ansøgninger behandles løbende.

Om Patrade

Patrade er et patent- og varemærkebureau, som beskæftiger sig med rådgivning om og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, design og ophavsret. Derudover består Patrade ligeledes af advokatkontoret Patrade Legal, som håndterer retssager.

Patrade bestræber sig i alle forhold på at yde assistance og rådgivning på højeste niveau. Vi følger med i udviklingen nationalt og internationalt, ikke bare inden for immaterialret, men også inden for økonomi, politik samt den almene samfundsudvikling.

Patrades mål er - gennem kontinuerlig medarbejderudvikling - altid at tilbyde en service, der er på forkant med udviklingen.

Det er således vores ambition, at vi med åbenhed, ærlighed og et højt kvalifikationsniveau kan fremstå som en kompetent samarbejdspartner.