Rådgivning om persondata

En ny EU-persondataforordning træder i kraft om mindre end ni måneder, og der er tale om en særdeles skrap forordning, som detaljeret foreskriver, hvordan alle virksomheder i EU fremover skal behandle personoplysninger.

Advokat Mikkel Kleis fra Patrade er netop blevet certificeret CIPP/E (certified information privacy professional/Europe), hvilket dokumenterer, at han kan rådgive om persondataforordningen på et højt fagligt niveau. Stort set alle virksomheder behandler personoplysninger i et eller andet omfang, idet alle informationer om fysiske identificerbare personer som fx billeder og oplysninger om køn, navne og adresser på medarbejdere eller kunder er personoplysninger.

Persondataforordningen er et omfattende regelsæt, der kræver tid at implementere i en virksomhed. Derfor bør alle virksomheder i god tid inden forordningens ikrafttræden den 25. maj 2018 implementere de nødvendige procedurer og politikker, der sikrer overholdelse af forordningens krav.