IPR-kurser – On demand!

Vidste du, at Patrade tilbyder en række kurser, der giver værdifuld viden om
immatrielle rettigheder? Kurserne holdes som workshops, hvor vi tager udgangspunkt i din virksomheds case og/eller en fiktiv case. Alternativt kan vi holde kurset som et klassisk oplæg med efterfølgende diskussioner, spørgsmål og svar.

Patrade har en række konsulenter, der løbende underviser hos vores kunder, på universiteter og andre højere læreanstalter. Det er dem, du vil møde som undervisere på vores IPR-kurser – On demand.

Vi kommer til jer og afvikler kurset internt i jeres virksomhed, og I bestemmer selv antallet af deltagere. Kurserne kan vare alt fra en halv til en hel dag afhængigt af din virksomheds behov. En hel kursusdag koster kr. 12.500, og en halv dag koster kr. 6.500.

Kontakt afdelingsleder Eva Aaen Skovbo, telefon 70 20 37 70 for nærmere aftale eller yderligere information.

 

IPR-strategi

Fra passiv IPR til aktiv IPR-strategi. Elementer i IPR-strategi, strategityper (basal, moden, integreret). IPR Management (udvikling, beskyttelse, udnyttelse). Inddragelse af IPR i forretningsbeslutninger. Værdiansættelse af IPR. Elementer i IPR-strategi (skat, finansielle forhold, logistik, teknik, jura og markedsføring).

 

Søgning i patentdatabaser

Hvordan foretager man en nyhedssøgning i eksisterende patenter, artikler og på internettet.  Vurdering af det fundne ift. egen opfindelse.

 

Afkod en patentansøgning

Afkod din egen patentansøgning – eller dine konkurrenters ansøgninger. Forståelse af oplysninger i patentansøgninger, opbygning, patentkrav mv.

 

Beskyt dig mod kineserne

Strategi for beskyttelse og håndhævelse af IPR i Kina. Faldgruber. Tips og tricks.

 

Markedsførings do’s and dont’s

Permission marketing nationalt og globalt. Markedsføringstips og -tricks. Hvad er lovligt? Adwords. Domæner.
Forhandlerpræmiering.

 

Grundlæggende patentret

Grundlæggende om patentering. Nyhedskrav og opfindelseshøjde. FTO (Freedom-to-operate). Strategi. Patentprocessen. Geografiske overvejelser. Krænkelser og indsigelser.

 

Grundlæggende varemærkeret

Grundlæggende om varemærkebeskyttelse. Særpræg og adskillelsesevne. Strategi.  Ansøgningsprocesser. Krænkelser og indsigelser.

 

Konceptbeskyttelse

Definition af koncept. Muligheder for beskyttelse (patent, samarbejde, design, frigivelse, varemærke, ophavsret, markedsføringslov). Strategiudvikling.

 

Designbeskyttelse

Definition. Nyhedskrav. Brug af designregistreringer defensivt og offensivt.