Tavshedspligt

Hos Patrade er en særlig skærpet tavshedspligt en selvfølge.

En betingelse for, at vi kan udarbejde patent-, brugsmodel-, design- og varemærkeansøgninger samt yde rådgivning indenfor dette område er nemlig, at vi fra vores klienter får adgang til alle oplysninger, som har betydning for dette arbejde.

Som et naturligt modstykke hertil har vore klienter krav på, at vi behandler sådanne oplysninger som fortrolige.

Det skal understreges, at alle oplysninger er at betragte som hemmeligheder, når klienten betragter dem som sådanne. Dette gælder også for oplysninger, som klienten selv videregiver.
Alle ansatte har afgivet et tavshedsløfte ved underskrivelsen af en tavshedserklæring