Samarbejde kan reducere kopiering

De virksomheder, der har beskyttet deres produkter fx gennem patentering eller varemærkeregistrering, skal være langt bedre til at samarbejde med toldmyndighederne, hvis man vil undgå de mange kopivarer fra Kina.

Der eksisterer allerede mulighed for, at danske virksomheder registrerer deres rettigheder hos toldmyndighederne. Men adm. direktør Leif Nielsen fra patent- og varemærkevirksomheden Patrade vurderer, at det er et fåtal af de virksomheder, der har muligheden, som benytter sig af den.

”Vi kan hverken komme kopisterne til livs i Kina eller kontrollere produktionen i hele Kina. Derfor må vi i højere grad skærpe opmærksomheden på, hvad der kommer ind over EU's grænser, hvis vi ønsker færre kopiprodukter i Europa,” fastslår Leif Nielsen.

Han peger på, at toldmyndighedernes indsats samtidig er afgørende for, hvor mange kopivarer, der får lov til at passerer. Få stikprøver giver mange kopivarer. Mange stikprøver færre kopivarer.

”For nogle år siden fik toldmyndighederne mobile containerscannere, som primært havde sigte mod terrorbekæmpelse. Spørgsmålet er, om de mobile containerscannere har betydet færre manuelle stikprøver og om de kan afsløre kopiering i samme omfang som, hvis en container ved håndkraft bliver åbnet og kontrolleret,” siger Leif Nielsen.
Yderligere oplysninger: Adm. direktør, mobil 28 95 85 55

samarbejde-kan-reducere-kopiering.pdf