Samarbejde med brancheorganisation

Dansk Mode & Textil, der repræsenterer mere end 375 virksomheder, har indgået en samarbejdsaftale med Patrade. Aftalen indebærer, at Dansk Mode & Textil henviser medlemmer til Patrade i forbindelse med ansøgninger om IP-rettigheder, og når medlemmerne havner i juridiske tvister, der kræver retslig behandling.

Branche- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Mode & Textil er absolut førende i den danske tekstilbranche, og organisationen har 20 medarbejdere ansat – heraf 4 advokater, der servicerer de 375 medlemsvirksomheder med daglig rådgivning og sparring om virksomhedernes juridiske udfordringer.

”Vores rådgivningskoncept er udformet således, at vi hjælper vores medlemmer med rådgivning, vurderinger og sparring vedrørende deres sager, ligesom vi også gerne deltager i korrespondance med medlemmets modpart. Men hvis tvisterne ikke kan løses forligsmæssigt, og der er behov for en egentlig retslig behandling, henviser vi medlemmerne til Patrade, ”siger Camilla Christensen, der understreger, at valget af samarbejdspartner er sket, fordi Patrade har særligt gode kompetencer på de områder, som organisationens medlemmer efterspørger.

Mange sager handler om, at en virksomhed har kopieret et varemærke eller et design – og sagerne kan vende begge veje - forstået på den måde, at Dansk Mode & Textils medlemmer også ind imellem selv står i en situation, hvor de bliver beskyldt for at kopiere.

”Men en del af vurderingen i en kopisag er også, hvorvidt det kan betale sig at føre en sag. Derfor er det væsentligt, at vi kan henvise vores medlemmer til en virksomhed som Patrade, der kan foretage en strategisk forretningsmæssig vurdering af, om det er økonomisk interessant at føre sagen,” fastslår Camilla Christensen.

Når Camilla Christensen eller en af hendes kollegaer har henvist et medlem til Patrade varetages sagen af medlemmet og Patrade i fællesskab.

Men det er ikke alene medlemmerne, der har glæde af samarbejdet med Patrade. Også Dansk Mode & Textils egne advokater taster ind imellem nummeret til Patrade for at få et godt råd – eller blot en vurdering.

”En second opinion er altid en god ide, og med vores aftale er den blot et telefonopkald væk,” siger Christensen.