Stadig flere har brug for beskyttelse

Ikke alle virksomheder satser lige hårdt på innovation, men Patrades kunder gør.
I hvert fald viser Patrades seneste årsregnskab, at kunderne har trodset finanskrisen og har søgt beskyttelse af nye, innovative tiltag som aldrig før.

”Den værste krise siden 1930´erne” har flere økonomiske eksperter kaldt perioden fra 2009 til 2010. Men hos Patrade viser årsregnskabet for samme periode (2009/10) en bruttofortjeneste på 28,3 mio.kr., hvilket svarer til en stigning på 13,4 pct. i forhold til året før, mens driftsresultatet blev på 4,3 mio. kr. svarende til en stigning på ikke mindre end 39,7 pct. i forhold til året før.

I den forbindelse er det værd at bemærke, at Patrades priser ikke er steget siden 2006, hvorfor forklaringen på den markante vækst i indtjeningen skal findes på andre områder.

”I løbet af regnskabssåret har vi haft en tilgang af nye patent- og varemærkesager på 13,8 pct., hvilket svarer til 3.175 nye kundeopgaver i 2009/10. Og den vækst er realiseret ved organisk vækst, idet der i løbet af året hverken er sket opkøb af konkurrenter eller sammenlægninger af virksomheder,” fortæller adm. direktør Leif Nielsen.

Et andet væsentligt parameter, som har haft stor indflydelse på resultatet, er en markant omkostningsbevidsthed. Medarbejdere og ledelse har i fællesskab haft meget fokus på at effektivisere og optimere forretningsgange og processer, og det har bidraget til en væsentlig reduktion af administrationsomkostningerne.

Mens en række af Patrades konkurrenter i samme periode har været nødt til at skære ned i antallet af medarbejdere, har Patrade fastholdt sin medarbejderstab. Og på en enkelt omkostningskonto har man valgt ikke at spare – nemlig den konto, der betaler for efteruddannelse af medarbejdere.

Yderligere oplysninger: Adm. direktør Leif Nielsen, Patrade A/S, mobil 28 95 85 55

stadig_flere_har_brug_for_beskyttelse.pdf