Steen Iver Andersen

Patentkonsulent
Civilingeniør (maskin)

Steen Iver Andersen er uddannet maskiningeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med speciale i mekaniske materialeprocesser.

Teknisk og praktisk erfaring
Steen har efter endt uddannelse suppleret med HD i Ledelse og Organisation og har derfor i tidligere jobs haft forretningsansvar.

Patenterfaring
Steen var ansat i Patrade i en årrække fra virksomheden blev grundlagt, men har i mellemtiden bl.a. arbejdet som intern patentkonsulent hos Danfoss. Gennem sit mangeårige arbejde med patenter og anden IPR har Steen opnået stor erfaring med udarbejdelse af patentansøgninger, krænkelsesvurderinger, patentovervågninger, nyhedsundersøgelser, patentstrategier og freedom to operate-analyser.

Tekniske kompetencer

  • Maskin- og proces-teknologi
  • Køle- og varme-teknologi (HVAC)
  • Metal- og plast-bearbejdning
  • Pumpe- og ventil-teknologi
  • Jordbrugs- og fiskeri-teknologi

Andre kompetencer

  • Nyhedsundersøgelser
  • Udarbejdelse af patentansøgninger
  • Freedom-to-Operate-analyser
  • Krænkelsesvurderinger
  • Patentovervågninger