UPC og det europæiske enhedspatent

Den har været længe undervejs - den fælles europæiske patentdomstol (UPC). I Danmark stemte vi om den i maj 2014. Men nu ser det ud til, at domstolen vil være en realitet inden for det kommende halve år, og samtidig bliver det også muligt at få udstedt et europæisk enhedspatent.  For de fleste virksomheder – patentaktive så vel som ikke-patentaktive – vil det være en god ide at forberede sig til den nye konkurrencesituation med flere krænkelsessager, kortere tidsfrister og uventede angreb.  Læs med her:

Hvorfor vil der komme flere krænkelsessager? Der vil være større risiko end hidtil for at blive angrebet af en konkurrent, som retter en krænkelsessag mod et eller flere af dine produkter. Flere vil være motiveret til at anlægge sag, fordi det bliver langt billigere og hurtigere at anlægge én sag ved én domstol, som afsiger én dom, der gælder i alle medlemslandene. Hidtil har man været nødt til at anlægge sag i hvert enkelt land, hvis man ville forhindre en konkurrent i at sælge et produkt i det pågældende land. UPC har myndighed i alle medlemslande, der tilslutter sig systemet, ligesom UPC har myndighed i forhold til alle eksisterende europæiske patenter (EP-patenter).

Hvorfor er det nødvendigt at have et beredskab? Mange flere virksomheder end tidligere – både patentaktive og ikke-patentaktive – vil pludselig kunne opleve, at en krænkelsessag helt uforudset lander i indbakken. Altså en sag, hvor virksomheden bliver beskyldt for at krænke en anden virksomheds produkt eller fremstillingsmetode. Og inden man får set sig om, modtager man en stævning i en sådan sag. Derefter er tiden knap.

Hvorfor vil tiden være knap? Domstolens tidsfrister vil være meget kortere, end vi er vant til i almindelige retssager. Desuden er vi vant til, at man kan få fristforlængelse, men det er ikke tilladt ved den fælles europæiske patentdomstol. Fra en sag begynder og til den afsluttes, vil der kun gå 12-14 måneder.

Hvordan kan man selv ”angribe” med patentdomstolen som redskab? Hvis man selv er patentaktiv, kan man naturligvis også selv udnytte mulighederne i UPC. Hvor det tidligere var nødvendigt at anlægge krænkelsessager mod sine konkurrenter i hvert enkelt land, kan en sag gennemføres hurtigere og billigere ved UPC. Og vinder man, har man forhindret sin konkurrent i at markedsføre det omhandlende produkt i alle medlemslande på én gang.

Hvordan forbereder man sig bedst på den nye patentdomstol? Man kan ikke gardere sig fuldstændig, men det første, man kan gøre, er at få et overblik over sine kerneprodukter og så få undersøgt, om ens konkurrenter har rettigheder, som man kan blive beskyldt for at krænke. Et sædvanligt modsvar mod en sådan stævning om krænkelse er at forsøge at få konkurrentens patent erklæret ugyldigt ved at påpege, at der er tale om kendt teknologi. Og det kan man allerede gå i gang med nu.

Opt-out hvis du vil fredes Der findes en overgangsordning for de eksisterende EP-patenter. Man kan lave en såkaldt opt-out på sine EP-patenter, hvilket betyder en fredningsperiode på syv år. Det betyder, at man ikke kan angribes ved UPC, men også at man ikke kan håndhæve sit eget EP-patent. Hvis man senere får behov for det, kan man opt-in igen. Man bør klart overveje, om overgangsordningen er en mulighed, før patentdomstolen træder i kraft, for bliver man først stævnet, er det for sent at foretage opt-out.

Priser Et enhedspatent er et klassisk EP-patent, der blot valideres i alle EU-lande. Man har talt om, hvilket et af de to patenter, der er billigst. Prisforskellene fremkommer først, når man beslutter, hvor patentet skal valideres. Hvis det skal valideres i alle EU-lande, er der således tale om et enhedspatent, og her kan man opnå en besparelse, idet prisen til årsafgifter vil svare til, hvad det vil koste at vedligeholde et traditionelt europæisk patent i de fire dyreste lande - dvs. prisen i England, Tyskland, Frankrig og Holland.  Hertil kommer at omkostninger til oversættelse reduceres. Man kan således sige, at prisen for et enhedspatent svarer til prisen i de fire pågældende lande, og så er de øvrige EU-lande gratis.

Ikrafttræden – men Tyskland er joker Aktuelt ser det ud som om, at domstolen træder i kraft i april 2018. Men Tyskland er en joker, fordi den tyske forfatningsdomstol skal enten afvise eller acceptere en sag om, hvorvidt tysk ratificering af UPC-traktaten er i overensstemmelse med den tyske forfatning. Men de fleste forventer, at den tyske domstol vil afvise sagen.

Brexit – hvilken betydning? Den kendsgerning, at Storbritannien trækker sig ud af EU, får ingen umiddelbar betydning for UPC eller enhedspatentet. Man vil fortsat kunne opnå et EP-patent, der gælder i Storbritannien, sådan som det allerede er muligt i dag. Når systemet er trådt i kraft og frem til Brexit, vil man i princippet kunne få et enhedspatent, der således også gælder i Storbritannien. Efter Brexit (29. marts 2019) vil enhedspatenter, EU-varemærker og EU-design sandsynligvis blive opdelt i nationale rettigheder, der gælder i Storbritannien, og i EU-rettigheder, der gælder i de øvrige EU-lande som hidtil.

EU-varemærker og EU-design Håndtering af krænkelsessager om EU-varemærker og EU-design vil ikke blive påvirket af UPC.