Varemærket som sikkerhed mod shitstorms

Shitstorm, substantiv; ”situation hvor nogen eller noget bliver mødt med voldsom kritik og usædvanlig mange negative reaktioner og udtalelser, især på de sociale medier.” - Den Danske Ordbog

Begrebet shitstorm er i den grad blevet en del af den danske befolknings ordforråd - endda i sådan grad at ordet blev optaget i Den Danske Ordbog i 2016.

De fleste kan sandsynligvis huske, da Jensens Bøfhus ved domstolene fik medhold i, at Jensens Fiskerestaurant ikke længere måtte drive virksomhed under betegnelsen ”Jensens”. Offentlighedens reaktion kom prompte med massiv kritik og boykot af Jensens Bøfhus til følge – altså en regulær shitstorm.

Shitstorms har således en åbenbar og umiddelbar indflydelse på både virksomhedens omdømme og indtjening.

Det er åbenlyst, at en shitstorm medfører de største konsekvenser for virksomheden, som har dummet sig i offentlighedens øjne.

Det er måske mindre klart, at andre virksomheder mere eller mindre ufrivilligt kan blive genstand for den samme shitstorm grundet forveksling hos offentligheden.

Varemærkets betydning:
Det primære formål med at registrere en varemærkerettighed er at sikre sig et monopol på det pågældende mærke.

Hvis en anden virksomhed begynder at markedsføre sig selv under det samme eller et lignende varemærke for lignende varer og ydelser, løber man risikoen for, at der sker forveksling i markedet, og man dermed bliver forbundet på godt og ondt med den anden virksomhed.

Et nyligt eksempel herpå kommer fra USA, hvor talskvinden for Præsident Trump blev smidt ud af restauranten Red Hen. I den efterfølgende shitstorm blev andre restaurationer med navnet Red Hen uforskyldt trukket ind i balladen og udsat for negative anmeldelser, hadefulde beskeder m.v. Der skete altså en konkret forveksling - en forveksling, som kunne være undgået med rettidig omhu.

Der kan udledes en række pointer af ovenstående:

  • For det første skal virksomheden registrere og bruge varemærker, som har tilstrækkelig adskillelsesevne i markedet. En væsentlig del af denne proces er at lave forundersøgelser af mærkerne før ansøgning og brug.
  • For det andet skal virksomheden overvåge og håndhæve sine varemærker, sådan at mængden af forvekslelige mærker begrænses.
  • For det tredje bør virksomheden have en beredskabsplan for håndtering og minimering af skadesvirkningerne af negativ omtale.

Hos Patrade er vi eksperter i ansøgning, overvågning og håndhævelse af varemærker. Vi kan desuden være behjælpelige med at vurdere de juridiske risici og muligheder ved virksomhedens beredskabsplaner.