Anketilladelse i fildelingssager

Et stort antal privatpersoner er blevet stævnet af udenlandske selskaber for fildeling.

Stævningen vedrører download af både prekære film og almindelige spillefilm via et fildelingsnetværk. Typisk har personen forinden modtaget brev, hvor et advokatfirma på vegne af det udenlandske selskab har opfordret til forlig mod betaling af et konkret beløb.

NJORD Law Firm har til K-News.dk oplyst, at have sendt cirka 35.000-45.000 af denne type breve ud i perioden 2014-2017.

Retspraksis vedr. fildeling har hidtil været ganske klar: Det er op til rettighedshaver at bevise, hvem der har foretaget download af ophavsretligt beskyttet materiale, og i byretterne blev det afgørende, at de sagsøgtes IP-adresser og WIFI-forbindelser var beskyttet af en kode. På det grundlag formodede byretterne, at de sagsøgte havde ansvaret for de krænkelser, der var sket.

Patrade Legal har fået henvendelse fra to sagsøgte, som har mødt selv i byretten, og vi har nu opnået anketilladelse til landsretten i begge sager.

Dertil har Patrade Legal på vegne af en klient netop vundet en sag ved Retten på Frederiksberg, hvor retten gav medhold i, at sagsøger ikke havde dokumenteret en påtaleret for filmen som påstås fildelt.

Advokatfuldmægtig Jimmy Christensen har håndteret sagerne for Procesbevillingsnævnet og Retten.