Amazon – derfor skal du være til stede

Med Amazons planer om at åbne en nordisk afdeling med hovedsæde i Sverige, er det på høje tid, at danske virksomheder får øjnene op for de konsekvenser, det har, at salg i højere grad foregår online. Kopivarer, krænkelser af varemærker og markedsføringsmateriale samt øget konkurrence er nogle af de uundgåelige følger.

Dom om middelbar patentkrænkelse

Sø- og Handelsretten har den 8. februar 2019 afsagt den første dom i dansk retshistorie om middelbar patentkrænkelse.

Middelbar patentkrænkelse foreligger, når en virksomhed uden tilladelse fra patenthaver udnytter en patenteret opfindelse ved at levere midler til andre (fx kunder og samarbejdspartnere), så disse kan udøve opfindelsen. Reglen om middelbar patentkrænkelse blev indført i dansk patentret i 1978.

Har din virksomhed modtaget indsigtsanmodning fra WeAreDavid-app’en?

Datatilsynet har oplevet en stigning i henvendelser fra virksomheder, der oplever henvendelser fra WeAreDavid-app’en. Personer kan via WeAreDavid-app’en anmode en række virksomheder om indsigt i deres data hos virksomheden. Patrade opfordrer til at følge Datatilsynets udtalelse. Læs mere på deres hjemmeside. Vær særligt opmærksom på, at virksomheder ikke er forpligtet til at købe adgang til […]

Nyt om den nye danske varemærkelov

I Patrade følger vi naturligvis de nye regler for varemærkeret tæt. De nye EU-varemærkeregler trådte i kraft i 2016, og det nye Varemærkedirektiv skal således være implementeret i dansk lovgivning senest den 14. januar 2019. Dette har givet regeringen anledning til at kigge nøje på den danske varemærkelov.

Kryptering af e-mails

Persondataforordningen indeholder en lang række skærpede krav til behandling af personoplysninger. Det er Datatilsynet, som kontrollerer, om danske virksomheder lever på til de nye krav. . Siden Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 har Datatilsynet dog været tilbageholdende med at håndhæve kravene på en række områder.

Toldovervågning som IPR-beskyttelse

Siden 2013 har det været muligt at etablere en EU-toldovervågning. Toldovervågningen skal baseres på et registreret varemærke, design, patent eller copyright. På den måde hjælper de nationale toldere med at forhindre, at kopiprodukter kommer ind i EU.