Beskyt dit design før det er for sent

Beskyt dit design før det er for sent

Vigtigheden af designregistreringer understreges blandt andet af to nye domme afsagt af Sø- og Handelsretten. Sagerne omhandlede krænkelse af DEPECHE (tasker) og GripGrab (sportstøj).

 Afgørelserne i de to sager faldt desværre ikke ud til rettighedsindehavers fordel. Selvom dommeren i DEPECHE-sagen nåede frem til, at produkterne har et vist særpræg og dermed nyder beskyttelse mod meget nærgående eller slaviske produktefterligninger (Markedsføringslovens §3), kan DEPECHE ikke forhindre fortsat salg og markedsføring af modpartens tasker.

I en tilsvarende sag - GripGrab vs. Indkøbsforeningen Fri A.m.b.a. - nåede Sø- og Handelsretten frem til, at Indkøbsforeningen Fri A.m.b.a’s pandebånd og hjelmhue samlet set anses som forholdsvis nærgående efterligninger af samme type produkter fra GripGrab. Det betyder imidlertid ikke, at GripGrab kan forhindre salget af de pågældende pandebånd og hjelmhuer, fordi der efter rettens opfattelse ikke er tale om slaviske efterligninger og hvad der må sidestilles hermed.

”Afgørelserne sender et klart signal om, at produktefterligningsværnet er meget snævert, særligt i modebranchen, som vi arbejder meget sammen med. Det er dårligt nyt for det betyder, at i praksis kan der kun gives beskyttelse mod stort set slaviske efterligninger”, siger Charlotte Rask Boddum, partner og European Trademark and Design Attorney hos Patrade.

 

Designregistrering

Seneste retspraksis gør det derfor endnu mere vigtigt at sikre virksomhedens produkter mod krænkelser ved hjælp af en designregistrering. Ved en designregistrering opnås en bredere beskyttelse – også mod nærgående efterligninger. Det er forholdsvist billigt og hurtigt at opnå en designregistrering og især samregistreringssystemet gør det til en relativ billig beskyttelsesform.

”Designregistrering er en god måde at bringe sig selv i en stærkere håndhævelsesposition i en produktefterligningssag, så jeg vil klart anbefale at tage det med i overvejelserne tidligt i produktudviklingsprocessen”, siger Charlotte Rask Boddum.

Hos Patrade har vi stor erfaring med designregistreringer, udarbejdelse og implementering af designstrategier i hele verden. Designregistrering kan være det afgørende element i produktefterligningssager. Vi hjælper gerne med at vurdere jeres muligheder og behov. Desuden tilbyder vi et første gratis indledende møde på et af vores kontorer i Aarhus, Aalborg eller København.

Læs mere om design her https://www.patrade.dk/kompetencer/design/ hvor du også finder link til vores eksperter på feltet.

Skriv et svar