Björn Rechinger

Patentkonsulent
Ph.d. og postdoc i proteinkemi, plante- og gærfysiologi
Civilingeniør i kemi
Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse (EBA)

Björn har mange års erfaring med dansk, europæisk og amerikansk patentret. Erfaring som han har opnået gennem patentbureauer og industrien. Björns ekspertise spænder bredt og omfatter bl.a. nyhedssøgninger, patenterbarhedsvurderinger, udarbejdelse af ansøgninger samt efterfølgende sagsbehandling og freedom-to-operate-analyser.

Uddannelse og praktisk erfaring
Björn er civilingeniør i kemi fra Wien Tekniske Universitet. Han gennemførte sin Ph.d. og postdoc hos Carlsberg Laboratorium i København og blev efterfølgende ansat først som adjunkt og derefter som lektor i levnedsmiddelmikrobiologi ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (i dag Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet). Derudover har Björn Diplomuddannelsen ingeniørernes lederuddannelse (EBA).

Inden Björn startede en karriere inden for IP-rettigheder, arbejdede han som innovatør med generering og modning af idéer relateret til analyseinstrumenter for fødevareindustrien.

Björn er i færd med at blive uddannet som European Patent Attorney (EPA).

Björn taler flydende tysk, dansk og engelsk.

Tekniske kompetencer

 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Biovidenskab
 • Fysiology
 • Enzymer
 • Antistoffer
 • Mikroorganismer
 • Biogas
 • Grønne brændstoffer
 • Affaldshåndtering
 • Medicinsk udstyr
 • Diagnostik
 • Spektroskopi
 • Multivariat dataanalyse

IPR-relateret erfaring

 • Fra idé til opfindelse
 • Udarbejdelse af ansøgninger og sagsbehandling
 • Patentlandskaber
 • IPR-strategi og styring
 • Portefølgestyring
 • Indsigelser
 • Licensering
 • Freedom-to-operate-analyser
 • Krænkelsesvurderinger
 • Nyhedssøgninger
 • Patenterbarhedsvurderinger
 • Idégenerering og innovation