Brasilien bliver medlem af Madridprotokollen

Den 22. maj 2019 blev der indgået aftale om Brasiliens indtræden i Madridprotokollen. Det betyder, at det fremover bliver lettere, hurtigere og billigere at ansøge om beskyttelse af varemærker i Brasilien.

Den brasilianske patent- og varemærkemyndighed (BPTO) forventer, at indtrædelsen vil gælde fra oktober 2019. Den endelige offentliggørelse af indtrædelsen, som skal definere de faktiske vilkår for gennemførelsen, herunder eksakt dato, afventes dog stadig.

Madridprotokollen er en international registreringsordning af varemærker, som har været i kraft siden 1996 og er ratificeret af ca. 120 lande, herunder Danmark, USA, Canada (pr. 17. juni 2019), Japan, Australien, Kina, Rusland og hele EU. I Latinamerika er medlemslandene i øjeblikket Cuba, Colombia og Mexico og nu snart Brasilien.

Patrade følger udviklingen løbende og står til rådighed for yderligere afklaringer.