Brexit: Usikkerhed om den endelige aftale mellem Storbritannien og EU når at falde på plads

Brexit træder i kraft den 29. marts 2019, og Storbritanniens aftale med EU er stadig ikke på plads, og det er usikkert om det nås.

Den britiske regering har derfor udfærdiget og offentliggjort et sæt guidelines, der fastslår, at når man ikke at indgå en endelig aftale med EU inden Brexit, da vil alle EU-varemærker og EU-design blive overført til nationale rettigheder i Storbritannien.

Indehavere af rettighederne kan aktivt fravælge videreførelse, hvis man ikke ønsker beskyttelse i Storbritannien.

Når Brexit træder i kraft den 29. marts 2019 kan virksomheder eller personer, der har verserende ansøgninger i EU inden for 9 måneder efter ikrafttrædelse ansøge om en tilsvarende registrering i Storbritannien, således at prioriteten fra EU-ansøgningen bibeholdes. Der skal dog betales sædvanligt ansøgningsgebyr i Storbritannien.

For så vidt angår ansøgninger og registreringer, der er søgt igennem Madridprotokollen (varemærke) og Haagarrangementet (design) er situationen endnu ikke helt afklaret. Der arbejdes på en videreførelse af disse registreringer i Storbritannien også.

Patrade vil rådgive vores kunder og andre interesserede om alle relevante forhold.

De omtalte guidelines kan tilgås her.