Begrænsninger ved brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst i markedsføringsmateriale og på emballage

Højesteret har netop afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst i markedsføringsmateriale og på emballage.  

Sagen drejer sig om, hvorvidt  Coop ved at benytte et keramikstel i markedsføring og på emballage, hvor fødevaren var anrettet på keramikstellet, begik en ophavsretlig og markedsføringsretlig krænkelse. Højesteret fastslog, at det pågældende keramikstel nyder ophavsretlig beskyttelse som brugskunst. Ophavsmanden har derfor eneret til at råde over keramikstellet ved eksemplarfremstilling og ved at gøre keramikstellet tilgængeligt for offentligheden ved fotografering og optryk.

Højesteret fandt endvidere, at Coop ikke havde godtgjort, at der eksisterer en retligt bindende kutyme inden for reklamebranchen og dagligvarebranchen om, at brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst kan ske på den pågældende måde uden samtykke fra ophavsmanden, så længe genstanden ikke er velkendt eller fungerer som blikfang, men alene benyttes til et praktisk formål som en naturlig del af det miljø, der gengives. Højesteret fastslog desuden også, at brug af ophavsretligt beskyttet brugskunst - selv i kommerciel, markedsføringsmæssig sammenhæng - kan være af så underordnet betydning, at brugen ikke udgør en ophavsretlig krænkelse. Højesteret lagde i den forbindelse vægt på, om gengivelsen af keramikstellet fremtrådte tydeligt, og om keramikstellet måtte anses for at udgøre et væsentligt element i gengivelserne. I Højesterets dom er gengivet billeder af Coops markedsføringsmateriale og emballage; både det, der udgjorde en krænkelse, og det som ikke gjorde (se s. 27 - 32 i http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/171-17.pdf  )

Denne afgørelse får med sikkerhed stor betydning for al fremtidig markedsføringsmateriale, der indeholder ophavsretligt beskyttet brugskunst i reklame, markedsføring, emballage mv. der anvendes uden samtykke fra ophavsmanden. Det store spørgsmål er, om brugen er af underordnet betydning eller ej, og om det pågældende brugskunst nyder ophavsretlig beskyttelse. 

"Jeg opfordrer til forsigtighed ved fremadrettet anvendelse af 3. mands brugskunst i markedsføringsmateriale, annoncer, emballage mv. Den sikre vej at gå er at indhente ophavsmandens forudgående samtykke", udtaler Charlotte Rask Boddum.

Kontakt Charlotte på crb@patrade.dk