Skip to main content

Ny teknologi udnytter overskudsstrøm til grøn omstilling

S.C. Nordic har opfundet en teknologi-løsning, der kan sikre, at grøn omstilling bliver en realitet. Med hjælp fra Patrade er opfindelsen blevet patenteret, så S.C. Nordics forretning er beskyttet bedst muligt.

Når Jyllands mange vindmøller producerer bunker af strøm på dage, hvor det blæser meget, men der ikke er tilstrækkeligt mange elbiler eller kølediske, der skal bruge strømmen, så sker der normalt dét, at vindmøllen lukker, så den ikke leverer strøm til elnettet.

Online styring af energiforbrug

Men med en ny teknologi-løsning udviklet af iværksættervirksomheden S.C. Nordic kan overskudsstrømmen blive brugt – og hjælpe gevaldigt til i den grønne omstilling.

”Vi har specialiseret os i at udnytte det behov, som elnettet har for, at der er balance mellem produktion og forbrug. Så i stedet for at lukke vindmøllerne ned, som det normalt sker, så kan kunder, der har vores system, bruge den overskydende strøm til at lade batterier op i deres køretøjer, køle varer ned i supermarkeder eller lagre varme via en varmepumpe,” fortæller Mogens Birkelund.

Se vores artikel om patent på software.

Elforbrug reguleres på sekundet

Han er CEO hos S.C. Nordic, der udvikler og sælger teknologier for energieffektivisering og udnyttelse af overskudsstrøm fra bl.a. vindmøller.

Det er f.eks. relevant for fødevarevirksomheder, som typisk har et stort strømforbrug til varmebehandling af fødevarer, desinfektion, rengøring etc. Ved hjælp af S.C. Nordics opfindelse kan supermarkedskæden Coop f.eks. op- og nedregulere elforbruget i kædens kølediske på under to sekunder.

”Vi har udviklet en teknologi, der automatisk får den overskydende strøm kanaliseret hen til kunderne på alle tider af døgnet. Vores system er integreret med elnettet, så vi kan spore, når der er ved at opstå en situation med overskudsstrøm,” fortæller Mogens Birkelund.

Bruger strømmen når den er billig

Når det sker, hjælper S.C Nordics løsning med, at de virksomheder, der har systemet – som f.eks. Coop – kan fryse deres varer hårdere end de gængse minus 18 grader, mens strømmen er billig. Når strømmen igen bliver dyr, kan virksomheden undlade at bruge strøm, indtil varerne igen når de krævede minus 18 grader.

”Det kan også være, at virksomheder begynder at oplade batterier i deres elbiler, så der kommer en efterspørgsel. På den måde fortsætter vindmøllen med at køre, fordi teknologien sikrer, at strømmen bliver brugt,” forklarer Mogens Birkelund.

Patentrådgivning er god investering

Udover at vindmøllestrømmen er grøn, så er den også billigere end f.eks. naturgas, så med S.C. Nordics løsning bliver energien udnyttet bedre, strømmen er grøn, og priserne falder – så alt lige pludselig vender rigtigt.

”Vi sidder med en af de teknologi-løsninger, der skal til, for at den grønne omstilling nogensinde kommer til at fungere. Derfor har det også været ekstremt vigtigt for os at få patent på vores opfindelse. For når vi bliver kendt i markedet for, hvordan vi som de første løste den opgave, så kan det være, andre finder ud af, hvordan vi har gjort. Men fordi vi var de første og har søgt og opnået patent, så har vi rettighederne. Og det giver selv sagt en meget stor konkurrencefordel,” siger Mogens Birkelund.

Få svar på, hvad der skal til for at få et patent.

Patent på software

Han er glad for, at det med hjælp fra Patrade er lykkes at patentere en softwareløsning, som taler ind i grøn omstilling. Og han vil bestemt råde andre virksomheder, der er i risiko for at få kopieret deres opfindelse, til at investere i et patent.

”Sikkerheden for, at dit produkt er beskyttet, er guld værd. Patrade har fra første færd formået at sætte sig ind i vores løsning og oversætte det til patentsprog. Så jeg har glad og stolt kunne fortælle om det, vi gør, og så har Patrade oversat det til noget, der har kæmpe værdi for mig,” siger

Mogens Birkelund og tilføjer:
”Patentsproget er volapyk for menigmand. Derfor er det så vigtigt at have rådgivere, som du stoler på, og som forstår, hvad det er, din forretning går ud på. For hvis patentet ikke er formuleret præcist på den måde, der kræves, for at din forretning er beskyttet, så har det ingen værdi for dig.”

Hvis du også synes patentsproget er volapyk, så bliv klogere på patentansøgning ved at læse med her.

Patentet dækker Europa og USA, eftersom software-løsningen kan være relevant alle steder.

”Det er et afsindigt hårdt arbejde at være vækst-iværksætter. Så det siger sig selv, at jeg glæder mig til at se potentialet i det, jeg har knoklet for, folde sig ud. Og nu, hvor vi har patent på teknologien, har vi fået arbejdsro, og det er guld værd,” siger Mogens Birkelund.

Klik her, hvis du vil rådgives om patentering.
“Patrade har fra første færd formået at sætte sig ind i vores løsning og oversætte det til noget, der har kæmpe værdi for mig.”

Mogens Birkelund

CEO S.C. Nordic

Se flere cases: