Styrk dit patent med Virtual Patent Marking

Med Virtual Patent Marking kan man på en omkostningsbesparende og fleksibel måde, i højere grad sikre sin ret til erstatning ved patentkrænkelser. Dermed styrker Virtual Patent Marking patentets værdi. Hvad er Virtual Patent Marking? Virtual Patent Marking er et mere fleksibelt alternativ til fysisk markering af et patenteret eller patentansøgt produkt med eksempelvis ”Patented” eller […]

Er royaltybetalinger fradragsberettigede?

Under visse betingelser kan royaltybetalinger til et moderselskab betragtes som en driftsomkostning, og dermed er udgiften fradragsberettiget. Det slog Højesteret fast i en dom tidligere på året. Læs med her, hvis du har licensaftaler, for måske kan udgifterne trækkes fra. En dansk virksomhed fik medhold i, at royaltybetalinger havde relation til selskabets drift, og betalingerne […]

Nye vejledninger til markedsføring af fødevarer og foder gennem influencere

Skrevet af Mikkel Kleis, Advokat (H), partner Fødevareministeren har offentliggjort to nye guides, der skal gøre det nemmere for virksomheder og influencere at navigere i reglerne for markedsføring af fødevarer, kosttilskud og foder Brug af influencere på de sociale medier bliver en mere og mere populær metode til markedsføring, og både virksomheder og influencere skal […]

Misbrug af erhvervshemmeligheder – nye afgørelser

Principielle sager fra Sø- og Handelsretten om misbrug af erhvervshemmeligheder Hvor meget skal der til, før der er sket underretning til arbejdsgiver om opfindelser? Det giver to nye afgørelser en ret god indikation af. Sø- og Handelsretten har inden for den sidste måned afgjort to sager efter lov om erhvervshemmeligheder ligesom spørgsmålet om, hvornår en […]

Lyde som varemærker?

Audio branding er en voksende del af virksomheders marketingstrategi, hvor lyde i stigende grad bruges til at markedsføre et enkelt brand eller hele virksomheden. Lyde kan bruges til at symbolisere virksomhedens værdier over for forbrugerne og til at adskille virksomhedens produkter fra konkurrenternes produkter.