Politiet styrker indsats mod netsvindel

Som følge af den stadigt stigende mængde sager om online svindel indviede politiet i går sit nye landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet – LCIK. Centeret har til formål at målrette og styrke indsatsen mod netsvindel. For borgerne og virksomheder, der er blevet udsat for online svindel, betyder det blandt andet, at det bliver lettere […]

Nyt om den nye danske varemærkelov

I Patrade følger vi naturligvis de nye regler for varemærkeret tæt. De nye EU-varemærkeregler trådte i kraft i 2016, og det nye Varemærkedirektiv skal således være implementeret i dansk lovgivning senest den 14. januar 2019. Dette har givet regeringen anledning til at kigge nøje på den danske varemærkelov.

Kryptering af e-mails

Persondataforordningen indeholder en lang række skærpede krav til behandling af personoplysninger. Det er Datatilsynet, som kontrollerer, om danske virksomheder lever på til de nye krav. . Siden Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 har Datatilsynet dog været tilbageholdende med at håndhæve kravene på en række områder.

Toldovervågning som IPR-beskyttelse

Siden 2013 har det været muligt at etablere en EU-toldovervågning. Toldovervågningen skal baseres på et registreret varemærke, design, patent eller copyright. På den måde hjælper de nationale toldere med at forhindre, at kopiprodukter kommer ind i EU.