Christoffer Lindhardt Larsen

Christoffer rådgiver om beskyttelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder, herunder særligt varemærke- og designrettigheder. Blandt andet er rådgivning om udarbejdelse af IP-strategier til virksomheder en del af Christoffers daglige arbejde, lige som han også beskæftiger sig med markedsføringsret og ophavsret. Ydermere bistår Christoffer ved forhandlinger samt udarbejder kontrakter.

Christoffer er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet og har i forbindelse med en tidligere ansættelse været udstationeret på et advokatkontor i Frankfurt Am Main. Derudover har han suppleret til sin uddannelse med faget International IP Transactions på Bucerius Law School/UC Hastings i Hamborg.

Medlemskaber
ADIPA

 

Kompetencer

  • Varemærke- og designbeskyttelse
  • IP-strategi
  • Markedsføringsret
  • Ophavsret
  • Retssager og krænkelsessager
  • National og international håndhævelse af rettigheder
  • Kontrakter
  • Online håndhævelse
  • Domænenavne