Copyright-direktiv på vej igennem EUs lovgivningsmølle

Et meget omstridt copyright-direktiv er netop blevet vedtaget af EU-Parlamentet. Nu venter en forhandling mellem Europa-Parlamentet og Rådet i starten af 2019, inden direktivet kan blive endeligt godkendt. Der forventes dog ikke materielle ændringer i lovteksten.

Især to bestemmelser i det nye direktiv har vakt diskussion mellem rettighedshavere, internetgiganterne og ”tilhængere af det frie internet”.

Det er nu af Parlamentet vedtaget, at tjenester, som lagrer og giver adgang til store mængder data, skal forhindre, at ophavsretligt beskyttet materiale som billeder, musik, programkoder eller videoer, der er produceret af andre end uploaderen, bliver tilgængeligt på deres platforme – f.eks. på YouTube og Facebook.

Der hersker i dag et ”notice and take down”-system, hvor indehaverne af en online platform skal nedtage ophavsretskrænkende materiale, når de får kendskab hertil. Den nye lovgivning vil forpligte indehaverne til at forhindre at krænkende materiale overhovedet uploades. Konsekvensen af den nye lovgivning bliver, at platformene bliver ansvarlige for overtrædelse af ophavsrettigheder, som begås af platformenes brugere.

Realiteten er, at store online tjenester som YouTube og Facebook efter rettighedshavernes holdning tjener penge på brugeruploadet ophavsretligt beskyttet materiale. Disse tjenester skal nu grave dybt i lommerne efter betaling til rettighedshaverne.

Undtaget af bestemmelsen er meget små platforme.

Endvidere indføres en såkaldt link-skat, der betyder, at links og al anden brug af journalistisk materiale online udløser licens til forfatteren.

Bestemmelsen vil, jf. tilhængerne, sikre en fair betaling af kunstnere i EU.

 

Patrade yder rådgivning om håndhævelse og krænkelse af online ophavsrettigheder. Du kan kontakte os her.