Daria Wagner

Patentkonsulent, QPIP
PhD i Mikroelektronik
Kemiingeniør med hovedfag i Bioteknologi

Daria har over 13 års IP-erfaring gennem arbejde for nationale patentmyndigheder (8 år), IP-afdelinger i industrien (5) og ved advokatfirmaer (siden april 2020). Hun er ekspert i alle faser og aspekter af IP-strategi og -varetagelse:

  • Opsætning af strategiske mål for IP baseret forretningsstrategi, herunder måltal ved benchmarking mod et ønsket segment;
  • Evaluering af eksisterende aktiver i alle former og udførelse af GAP-analyser og rådgivning mht. politikker, træningsprogrammer og softwareværktøjer, der er nødvendige for at muliggøre opnåelse af strategiske IP-mål, og gennemgang af IP-beslutningsprocesser;
  • Opbygning af IP-portefølje, herunder oprettelse af et innovationsprogrammer til IP-harvest, udarbejdelse af teknologiske landskaber, uddannelse af udviklere og forskere i generering og hemmeligholdelse af en opfindelse, udarbejdelse, indlevering, sagsbehandling og tvister, gate-keeping af IP-kontrolpunkter inden investering i en idé og inden produkternes offentliggørelse på markedet, herunder operationsfrihed, værdiansættelse af potentielle rettighedserhvervelser, krænkelsesanalyser osv.;
  • Vedligeholdelse og vækst af IP-porteføljer, herunder regelmæssige gennemgange af rentabilitet, licensering, IP-håndhævelse, konkurrentovervågningsprogrammer.

Daria er i gang med uddannelsen som European Patent Attorney (EPA).

Sprog: Russisk - indfødt, engelsk og dansk - flydende.

Teknisk ekspertise
Mikroelektronik, software, in-computer implementerede opfindelser
Kemiteknik, bioteknologi, metallurgi
Micro, nano sciences og cleanroom teknologier
Olie- og gasraffinering, katalyse
Mekanik, tekstiler, papir, faste konstruktioner

IPR-ekspertise
IPR-strategi, evaluering, harvest, varetagelse
Nyhed, vurdering af patenterbarhed
Patentansøgningsudarbejdelse, indlevering, behandling, tvister
Licensering, salg, køb af IP-rettigheder
Operationsfrihedsanalyser, krænkelsesanalyser, teknologiske IP-landskaber