Dom om middelbar patentkrænkelse

Sø- og Handelsretten har den 8. februar 2019 afsagt den første dom i dansk retshistorie om middelbar patentkrænkelse.

Middelbar patentkrænkelse foreligger, når en virksomhed uden tilladelse fra patenthaver udnytter en patenteret opfindelse ved at levere midler til andre (fx kunder og samarbejdspartnere), så disse kan udøve opfindelsen. Reglen om middelbar patentkrænkelse blev indført i dansk patentret i 1978. Selvom reglen har stor praktisk betydning, er der ikke tidligere afsagt domme om middelbar patentkrænkelse.

Patrade Legal repræsenterede et dansk selskab, som fremstiller beslag til anvendelse indenfor byggeindustrien. Selskabet er indehaver af to patenter, hvoraf det ene omfatter et beslag og en fremgangsmåde til samling af hulbånd. Hulbånd anvendes bl.a. til afstivning af loftskonstruktioner.

Selskabet blev sagsøgt af en konkurrent, som nedlagde påstand om, at sagsøgte skulle anerkende, at patenterne var ugyldige som følge af, at opfindelserne manglede nyhed i forhold til allerede kendt teknik. Som dokumentation herfor fremlagde det sagsøgende selskab bl.a. en række ældre patentskrifter, som sagsøger påstod beskrev de tekniske egenskaber, som var beskyttet i kraft af patenterne.

Som svar herpå nedlagde det sagsøgte selskab påstand om, at patenterne skulle opretholdes mod, at patenterne blev begrænset på en række nærmere angivne punkter. Derudover nedlagde sagsøgte bl.a. en påstand om, at sagsøger havde krænket af rettighederne til det ene patent ved at markedsføre og sælge et særligt produkt til samling af hulbånd.

I sin afgørelse fandt Sø- og Handelsretten, at patentskrifterne kunne begrænses som påstået af sagsøgte. Derudover fik sagsøgte medhold i, at sagsøger havde krænket rettighederne til det ene patent ved at markedsføre og sælge sit produkt til samling af hulbånd. Eftersom sagsøger ikke selv havde anvendt produktet til samling af hulbånd – men havde udbudt produktet til salg, så selskabets kunder kunne anvende produktet til dette formål – fandt retten, at der ikke forelå en direkte patentkrænkelse men en middelbar patentkrænkelse.

Partner og advokat Mikkel Kleis repræsenterede det sagsøgte selskab i sagen. Kopi af dommen kan findes på Sø- og Handelsrettens hjemmeside eller ved henvendelse til Patrade.