Få patent i alle de arabiske golfstater med bare én ansøgning

Via en central patentmyndighed under Golfstaternes Samarbejdsråd er det muligt at indlevere én patentansøgning, der ved registrering sikrer dig rettigheder i alle seks medlemsstater: Saudi-Arabien, Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain og de Forenede Arabiske Emirater.

En af fordelene ved at indlevere en patentansøgning til golfstaternes fælles patentmyndighed er, at denne derefter varetager hele behandlingen af ansøgningen fra indlevering til registrering. Det betyder, at I som ansøger ikke skal korrespondere med seks forskellige nationale myndigheder. Det i sig selv er med til at fremskynde behandlingsprocessen, og I opnår dermed hurtigere og billigere registrering.

I 2016 foretog myndigheden en række forbedringer af systemet, der især lagde vægt på hurtig behandling, bedre service og overensstemmelse med internationale standarder. Det blev i den forbindelse også muligt at indlevere en ansøgning online. Alt sammen initiativer, der skal gøre systemet mere attraktivt for nye ansøgere.

For at indlevere en ansøgning til golfstaternes fælles patentmyndighed, skal I være repræsenteret af en fuldmægtig fra et af de seks medlemslande. Betingelserne til ansøgningen er meget lig dem, vi kender fra Danmark: Opfindelsen skal være ny, den skal have opfindelseshøjde, og den skal kunne anvendes industrielt. Og når registreringen er gennemført, gælder patentet i op til 20 fra ansøgningsdatoen, hvis I rettidigt betaler en obligatorisk årsafgift. Der er dog også et særligt krav om, at opfindelsen ikke må stride imod Sharialoven eller på nogen måde kunne forstyrre offentlig orden eller moral.

Det er muligt at ansøge om patent i kun en af Golfstaterne. Det gør I ved det aktuelle lands egen patentmyndighed. Men har I kommerciel interesse i én af golfstaterne, bør I overveje, om I fra et strategisk synspunkt vil være bedre stillet med et patent registreret hos den fælles patentmyndighed. Derved er I beskyttet i hele Golfstatsregionen og har mulighed for at udvide jeres forretning i området.

Er I i tvivl om hvilken strategi, der er bedst for jer, så er I velkomne til at kontakte en af vores patentkonsulenter for en drøftelse.