Gode fremtidsudsigter for medicininnovation med ny kinesisk patentlov

Kina vil ikke længere betragtes som et kopiland. Derfor søsættes der i disse år mange projekter og tiltag, der skal fremme innovationslysten i det store land mod øst. Dette afspejles også i det forslag til ændring af den kinesiske patentlov, der i øjeblikket venter på at blive godkendt. Og når det sker, vil det formodentlig være med godt nyt til medicinalindustrien.

Indledningsvist blev forslaget om ændring af den kinesiske patentlov fremsat den 4. januar i år, og sidenhen er forslaget blevet revideret op til flere gange. Helt overordnet er hensigten at styrke det kinesiske patentsystem og dermed gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i innovation og ultimativt at gøre op med Kinas blakkede ry som kopiland.

I forslaget er blandt andet en række ændringer, der vedrører medicinalområdet. Den største af disse ændringer er muligheden for at forlænge levetiden for patenter for nye lægemidler med op til 5 år. Denne type patenter vil dermed potentielt kunne løbe i op til 25 år frem for de nuværende 20 år. En fremgangsmåde, som vi i forvejen kender fra USA og Europa.

For medicinalbranchen er det godt nyt. En af udfordringerne i denne branche er en forholdsvis lang produktudviklingsperiode, der ofte kan tage op mod 10 år. Og det har den konsekvens, at når produktet endelig er klar til at blive sendt på markedet, er halvdelen af patentets løbetid allerede opbrugt.

En anden væsentlig ændring i det fremsatte forslag er bedre muligheder for at imødegå patentkrænkere samt udsigten til en femdobling af erstatningsbeløbet i krænkelsessager. Det kan have en forebyggende effekt i forhold til antallet af krænkelser, men det kan også være med til at øge villigheden til at investere i kinesiske patenter.

Kina forbliver dermed et land, som vi har god grund til at holde et vågent øje med - både i forhold til den enorme udvikling landet i øjeblikket gennemlever på innovationsområdet, men også i forhold til vores egen udvikling og evne til fortsat at være et innovationsland.