Influencere politianmeldes for overtrædelse af markedsføringsloven

Ny undersøgelse af influenceres markedsføring har ført til, at fire er blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Det fremgår i dag af Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

Når en influencer anbefaler et produkt eller en virksomhed i et kommercielt opslag, skal det tydeligt fremgå, at der er tale om reklame. Ellers er der risiko for, at læserne tror, at anbefalingen er et udtryk for influencerens personlige mening frem for en betalt ydelse. Så er det skjult reklame, og det er forbudt i henhold til markedsføringsloven.

Ikke desto mindre er det, hvad fire influencere har gjort sig skyldige i og i så grov en grad, at Forbrugerombudsmanden har valgt at politianmelde dem.

Anmeldelserne kommer i kølvandet af en undersøgelse, Forbrugerombudsmanden har foretaget af 37 udvalgte influenceres opslag på de sociale medier. Yderligere 10 influencere fik en indskærpelse, og otte blev ved samme lejlighed orienteret om markedsføringsloven.

Som influencer er det naturligvis vigtigt at kende til lovgivningen og sørge for, at denne overholdes, men det samme gør sig gældende for de virksomheder, der benytter sig af influencere i deres markedsføring.  Overtrædes forbuddet mod skjult reklame, er det ikke kun influenceren bag et opslag, der kan straffes med bøde – det kan virksomhedens bag produktet i den skjulte reklame også.

Er du i tvivl om markedsføringsloven – uanset om du er influencer eller en virksomhed, der anvender influencere – så er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder blandt andet udarbejdelse af dokumenter til brug mellem influencer og virksomhed, så der ikke senere opstår tvivl om aftalen herimellem.

Kontakt partner og advokat Eva Nødskov Aaen for yderligere rådgivning på eas@patrade-legal.dk .