IPR-aktive SMV’er har større chance for vækst

En undersøgelse foretaget af de europæiske patent- og varemærkemyndigheder (EPO og EUIPO) viser, at der er en sammenhæng mellem de europæiske små og mellemstore virksomheders (SMV’er) IPR-aktivitet og deres chance for vækst.

Resultatet er ikke til at tage fejl af. Små og mellemstore virksomheder, der har indleveret mindst én ansøgning om registrering af en immateriel rettighed, har større sandsynlighed for efterfølgende at opleve vækst end andre SMV’er. Og den sandsynlighed stiger yderligere, hvis virksomheden har flere IPR-rettigheder registreret – og gerne helst fordelt over forskellige typer.

I den rapport, EPO og EUIPO har udarbejdet på baggrund af undersøgelsen, kan man læse, at SMV’ernes chance for at opnå en vækst på 20 % eller mere over en treårig periode vokser med hele 33 %, hvis virksomhedens samlede IPR-strategi indeholder både varemærker, design og patenter.

Undersøgelsen bygger på en stor mængde data fra virksomhedsdatabasen ORBIS, der indeholder informationer som branchetilknytning, medarbejderantal, omsætning og aktiver for mere end 200 millioner virksomheder i hele verden. Fokus for denne undersøgelse har udelukkende været europæiske virksomheder.

Der bliver i rapporten fremsat flere bud på, hvad der skaber denne sammenhæng mellem SMV’ernes IPR-aktiviteter og vækst. Ét af dem relaterer sig til de muligheder, registrerede IPR-rettigheder giver. IPR-aktivitet kan nemlig være en afgørende faktor for at tiltrække investorer og giver dermed også bedre muligheder for at rejse kapital. Det bliver på den måde et selvforstærkende middel for de IPR-aktive SMV’ers chance for at klare sig godt.

Men der er også andre ting, der kan have betydning for sammenhængen, og i rapporten lægger EPO og EUIPO også vægt på, at den øgede vækst ikke kan tilskrives IPR-aktiviteten alene. Undersøgelsens konklusion er dog stadig entydig: De IPR-aktive SMV’er har større chancer for at vækste.

Skulle du være interesseret i at læse den samlede rapport, kan du gøre det her. Du er også velkommen til at kontakte en af vores konsulenter for en drøftelse af, hvordan I kan justere IPR-aktiviteten i din virksomhed.